Kontaktuppgifter

Styrelsen i SBFO

Börje Karlsson, ordförande | ifkborka@gmail.com, 0707-88 24 90, Kungälv

Christer Johannesson, ledamot | christer@affarsochkreditinform.se, 0705-58 90 31, Göteborg

Patrick Hämqvist, ledamot | patrick.hamquist@ringbingo.se, 0706-22 02 00, Karlstad

Åke Söderdahl, ledamot | ake.soderdahl@sweco.se, 0707-85 21 73, Stockholm

Ulf Widell, ledamot | ulf@gibf.se, 0768-95 00 50, Öckerö

Allmänna frågor går bra att skicka till info@sbfo.se

Comments are closed.