Välkommen till SBFO, Sveriges Bingoföreningars Organisation.

Om SBFO

SBFO är en riksorganisation öppen för alla föreningar som har licens för bingo meddelad av Spelinspektionen. Vi har cirka 700 ideella föreningar som medlemmar. Vi tror att ett välmående ideellt föreningsliv är viktigt. Idrott ska vara tillgänglig för alla.

SBFO arbetar för att Sveriges ideella föreningsliv ska fortsätta vara starkt, slagkraftigt och öppet.

Vi samlar föreningar med licens för bingo och har genom avtal med vårt serviceföretag Idrottens Spel och Service i Göteborg AB överlåtit rätten att hantera och administrera SBFOs licens för anordnande av spel i enlighet med Spelinspektionens beslut.

Bakgrund

För att möta den ökande konkurrensen från utländsk spelsajter startade Idrottens Spel AB, Göteborg, redan under 2010, upp arbetet med en sajt för nätbingo. Uppstarten var inte helt problemfri. Först i september 2014 kunde vi spela nätbingo på www.idrottensbingo.se. Den ideella föreningen Sveriges Bingoföreningars Organisation (SBFO) blev tillståndshavare för nätbingon. Föreningar som meddelats bingotillstånd och som spelade i en hall tillhörande Idrottens Bingo alternativt Bingoringen blev i praktiken automatiskt medlemmar i SBFO. Genom ekonomiskt stöd från Idrottens Spel AB och uttag av medlemsavgifter kunde nätbingon bedrivas under en startsträcka fram till och med år 2019 som blev det första året med plusresultat. Tyvärr visade det sig att nätbingon inte uppfyllde kraven i den nya spellag som trädde ikraft den 1 januari 2020. Idrottens Spel AB lyckades inte övertala Spelinspektionen om en licens för fortsatt spel efter den 31 december 2019 och nätbingon fick upphöra i den form den bedrivits.

Personal hos Idrottens Spel försökte under början av år 2020 att uppfylla kraven för licens hos Spelinspektionen. Detta skedde samtidigt som Idrottens Spel hade inlett förhandlingar med Multilot AB, om övertagande av aktierna i Idrottens Spel Service i Göteborg AB, som drev nätbingon. I juni 2020 övertog Multilot AB aktierna i Idrottens Spel Service, som nu har bytt namn till Idrottens Spel. Multilots VD Stefan Ohlsson blev samband med ägarbytet den person som nu leder arbetet med en nystart av nätbingon.

Idrottens Spel har ett pågående utvecklingsarbete av spelsajten www.idrottensbingo.se, Vi har nu fått licens från Spelinspektionen till ett nytt spel i 5050-lotten, som också är digitalt. Du kan läsa mer om det här på hemsidan under Nytt Spel.

 

Comments are closed.